Verhaal vs. Powerpoint

Ik heb veel trainingen aan automatiseerders gegeven. Ook in de wat technischer trainingen houd ik ervan om creatieve werkvormen te hanteren. Daarom was ik door een klant gevraagd om op een studiedag voor trainers in zijn organisatie een workshop te verzorgen over het gebruik van verhalen in trainingen.
Ik verzorgde de workshop samen met mijn collega Fimke. We hadden besloten om de hele workshop alleen maar aan de hand van verhalen te werken. Wij begonnen met wat anecdotes uit onze eigen ervaring en vroegen de deelnemers vervolgens om elkaar hún belangrijkste ervaringen te vertellen.
Als vanzelf kwam het gesprek op gang. Een van mijn anecdotes ging over het gebruik van Powerpoint en de tekortkomingen ervan. Met name als je complexe materie wilt toelichten. Een verhaal, was mijn stelling, kan helpen om die complexiteit over te dragen.
Een van de deelnemers vond dat we Powerpoint zo wel heel erg tekort deden. Geïrriteerd vroeg hij hoe je er, als je een verhaaltje vertelde, zeker van kon zijn dat de cursisten leerden wat ze geacht werden te leren.
Goeie vraag.
Maar het grappige was, dat we ‘m niet hoefden te beantwoorden. Nog voordat we iets konden zeggen, begon hij te lachen. Het antwoord lag voor de hand:
– Weet je dat bij een Powerpoint-presentatie dan wél?


in

,

Tags: