Bomen tot in de hemel (3)

(Zie hier voor een beschrijving van het project tot nu toe.)

Langzaamaan begint het verhaal zich af te tekenen. Hieronder wat invallen van de afgelopen dagen.

Het bedrijf
Analoog aan het verhaal in Daniël 4, wil ik een topmanager een bekeringsverhaal laten vertellen. Het moet iemand zijn die in een machtige multinational werkt. Maakt voor het verhaal niet uit wat dat precies is, maar het lijkt me leuk om er een IT-bedrijf van te maken dat groot is in cloud computing. Zonder nou in te gaan op wat het precies is, vind ik het aardig dat dit momenteel echt een hype is én dat het prachtig aansluit bij de metafoor van de bomen tot in de hemel, of moeten we zeggen: tot in de wolken?

De droom en de adviseur
De manager vertelt hoe hij door manipuleren, mensen tegen elkaar uitspelen, machtspolitiek en smerige spelletjes zijn imperium had opgebouwd. Hij krijgt de droom (van Nebukadnessar) over de boom die beknot wordt. De droom verander ik niet omdat dat een prachtig beeld is, en domweg ook omdat dat het thema is waar ik het verhaal bij maak.

Managementconsultant Daan bespreekt de droom met de manager. (Misschien maak ik er wel een provocatief coachingsgesprek van, maar misschien is dit weer zo’n darling die gekilled moet worden.) In het bijbelverhaal eindigt Daniël met de raad aan Nebukadnessar om goed te doen en om te zien naar de armen. De koning negeert dat en een jaar later ‘valt’ hij alsnog. Een stem uit de hemel zegt hem dat hij pas weer in zijn posititie kan terugkeren als hij de God van Daniël boven zich accepteert.

God in het verhaal
Ik wil mijn verhaal ‘God-loos’ houden, maar ik wil wél recht doen aan het bijbelverhaal. Dus komt het erop aan wat ik als de kern van het verhaal zie. Die zit voor mij in de raad van Daniël goed te doen aan de armen. Daarin zit voor mij het tweede element (God erkennen) besloten. Ik meen dat Levinas het zo formuleerde: “in het gelaat van de ander herken ik de Ander”. God toont zich in de medemens.

De manager gaat dus inzien dat hij zich fatsoenlijk moet gaan gedragen. Het risico hiervan is dat het verhaal makkelijk toch weer afglijdt naar een zoetsappig moralisme. Natuurlijk zit er een moraal in, maar ik wil die er niet al te dik bovenop leggen. Ik denk dat ik dat kan bereiken door er een zakelijke presentatie van te maken voor medemanagers. Een verhaal over een nieuwe manier van business bedrijven, een nieuwe managementmethode. Een managementmethode die bovenstaande boodschap in een hippe vorm verpakt. Gepresenteerd met flipovers of foute Powerpoint-dia’s. En misschien wel met een paar flitsende afko’s, met meer of minder opvallend de letters G, O, en D erin.


in

, ,