Vaarwater

Vandaag probeerde iemand me duidelijk te maken in wat voor vervelende werksituatie hij zich bevond. Na een voorbeeld dat liet zien hoe men met elkaar omging, zei hij: “Dat is het vaarwater waar wij in zwemmen.”

“In iemands vaarwater zitten,” duidt tegenwerking aan. “Iemand laten zwemmen,” desinteresse. De verhaspeling van de twee zegswijzen geeft mooi de benarde situatie aan waarin de man zich bevond.
Maar het beeld dat de uitspraak bovendien bij mij opriep, een zwemmer die zich probeert te redden in een druk bevaren waterweg, was als metafoor voor zijn situatie net zo krachtig.


in

,

Tags: