Goden op kantoor

Een paar jaar geleden las ik met plezier de boeken van Jean Shinoda Bolen: Goden in elke man en Godinnen in elke vrouw. In deze boeken beschrijft ze persoonlijkheidskenmerken aan de hand van de goden uit de Griekse mythologie. Vandeweek moest ik aan deze boeken denken toen we met collega’s discussieerden over kenmerken van de mensen die we in ons werk zoal tegenkomen: managers, beleidsmedewerkers, IT-architecten, programmeurs.
Nu ik Bolen er weer eens op nasla, vind ik dit beknopte lijstje. Neem een beroepsgroep waarin je nogal wat vertegenwoordigers kent, en kijk eens of je deze types kunt plaatsen:

  • Zeus – kan macht gebruiken, is besluitvaardig en productief;
  • Poseidon – is loyaal, kan bij gevoelens komen;
  • Hades – rijke innerlijke voorstellingswereld en afstandelijk;
  • Apollo – kan doelen stellen en bereiken, heeft oog voor helderheid en vorm;
  • Hermes – heeft inzicht, is vriendelijk, brengt ideeën over;
  • Ares – integreert emoties en lichaam, is emotioneel expressief;
  • Hephaistos – creatief, kan schoonheid zien en scheppen;
  • Dionysos – open voor ervaringen, hartstochtelijk en intens.

Dit is natuurlijk veel te beknopt en kort door de bocht. Lees alsjeblieft Bolens boeken erop na. En het werkt natuurlijk vooral als je de mythen kent: Hephaistos, de smid onder de goden, is creatief en heeft oog voor schoonheid. Dat klinkt mooi, maar bezorgde hem ook het nodige ongeluk. Werken met het thema ‘Goden op kantoor’ vraagt er dus om dat ook typische godenverhalen verteld worden. Daarna kan het gesprek gaan over wat we erin herkennen. Of we kunnen op zoek naar onze eigen mythes: welke eigenschappen zou een ideale manager moeten hebben. Als we die in een god zouden verenigen, wat zou dat voor god zijn? Wat zou hij aan geluk en ongeluk meemaken?

Een god is ook maar een mens.


Tags: