WVD 2012 – De flyer

De flyer die het Vertelgenootschap Apeldoorn maakte voor de voorstelling op 18 maart. Ik ben er blij mee. Niet een kneuterig plaatje, maar iets abstracters. Bij het werken aan de voorstelling zijn we per slot van rekening ook op zoek naar andere vormen voor een vertelvoorstelling.


in