Plattelandsdag

Gister had ik het over de organisatie waar Poolse landdagen aan de orde van de dag waren – ondanks dat telkens als er iets georganiseerd moest worden, de obligate zinsnede langskwam: “Laten we er geen Poolse landdag van maken.”
Dat leverde wel een keer de grappige verspreking op van een manager die vond dat we “er geen plattelandsdag” van moesten maken.


in

,

Tags: