Altimos – mijn nieuwe bedrijf!

Sinds 1 september ben ik met vier collega’s ons nieuwe bedrijf Altimos begonnen. We gaan ons richten op het coachen en opleiden van professionals, teams en organisaties die een (agile) verandering doormaken. Zelf wil ik me expliciet ook meer gaan profileren als spreker.

Op deze plek is het wellicht aardig om de blogpost aan te halen die ik schreef over onze naam, Altimos:

In onze zoektocht naar passende namen, stuitte ik op de Griekse verhalen rond de Odyssee. Zelfs als je de verhalen niet kent, ken je Mentor. Hij was de oude en wijze raadgever die Odysseus op zijn tochten met raad en daad bijstond. De oervoorganger, het archetype van mentoren. Maar onszelf enkel afschilderen als mentoren voelde te beperkt. Al lezende stuitte ik op Alkimos: de vader van Mentor. En dat raakte een snaar: wij trainen professionals, coachen coaches, adviseren managers – in overdrachtelijke zin de vader van mentoren!
Een tijdje beproefden we hoe Alkimos ons in de oren klonk en onderzochten we of de naam geen vervelende bijklank had. Het bleek een gezonken vrachtschip. Misschien niet zo’n fijne associatie? Hoewel: in organisaties die meer agile willen worden, is het beeld van de traag wendbare tanker veel gebruikt om aan te geven wat we niet willen. Met deze associatie konden we dus wel leven. Net als met die andere link die je vindt als je zoekt op Alkimos: een nieuwe stad in Australië.

Een van de eerste keren dat ik anderen om een reactie op de naam vroeg, versprak ik me en zei: Altimos. De reactie daarop was, dat het klonk als latijn voor ‘ander gedrag’, ‘andere gewoontes’ (van ‘aliter’ en ‘mores’). De vertaling klopte niet helemaal, want ‘alti’ is eerder ‘hoog’. Maar toch, dit vonden wij goede associaties. Als we in organisaties helpen meer agile te worden, gaat het eigenlijk altijd over ander gedrag en over het veranderen van aangeleerde gewoontes.
Bovendien vonden we ‘Altimos’ net iets frisser klinken dan ‘Alkimos’.

Altimos.
Ergens klinkt nog iets door van de oude Griekse verhalen en van het helpen van helpers. Ergens klinkt iets door van het belang van ander gedrag.
Vandaar.


in

, , , ,

Tags: