Het volgende kwartaalverhaal

Très Riches Heures – juli

Ik heb me voorgenomen om elk kwartaal een verhaal te maken en te vertellen bij een schilderij van de gebroeders van Lymborch. Begin van het jaar vertelde ik het verhaal De heilige drie koningen en in maart het verhaal van Melusine. De onderwerpen voor deze twee verhalen lagen voor het oprapen: 6 januari wordt Driekoningen gevierd en op het maandblad van maart in de Très Riches Heures stond boven het kasteel van Lusignan de draak Melusine afgebeeld. Voor de maanden juni, juli en augustus zijn de platen uit het tweede getijdenboek dat de gebroeders voor de hertog van Berry schilderden weliswaar mooi, en geven ze een inkijkje in het zomerse leven van gewone mensen (juni en juli) en de adel in de Middeleeuwen. Maar ze geven me, ook na een week of wat sudderen, nog weinig inspiratie voor een nieuw verhaal.

Van de drie zomerse maandbladen trekt het driehoekige kasteel van Poitiers mijn meeste aandacht. Maar wat vertel je over zo’n kasteel. Zomaar een ridderverhaal vertellen en dat in Poitiers situeren vind ik wat flauw. Graag vertel ik een verhaal dat berust op iets dat een historische basis heeft, liefst in de tijd van de gebroeders, zeg, begin 15e eeuw. De verhalen over de drie koningen zijn natuurlijk allemaal verzonnen, maar de historische basis waren de legenden die er in de middeleeuwen allemaal over hen de ronde deden. En ook Melusine heeft niet bestaan, maar feit is wel dat de hertog van Berry een boek over haar heeft laten schrijven. Op zoek naar inspiratie heb ik het met mensen ook over Poitiers en vaak komt dan de slag bij Poitiers naar voren. De slag uit 732 waarin Karel Martel de moslims versloeg is voor mij wat aan de vroege kant, bovendien: toen stond dat kasteel er nog niet. De slag uit 1356 is interessanter: in die slag vocht de hertog van Berry en werd met zijn collega-Fransen door de Engelsen genadeloos in de pan gehakt. Maar die slag was een stuk buiten de stad en het kasteel heeft daar verder ook niet zo veel mee van doen. Omdat ik mijn verhalen wil relateren aan de schilderijen, zoek ik dus verder.

Bij sommige kastelen (zoals Lusignan) vliegen je de legendes en verhalen als het ware om de oren, maar rond Poitiers is het, voor zover ik tot nu toe heb kunnen vinden, wat stil. Vervolgens zocht ik naar interessante personen uit Poitiers. Diana van Poitiers is zo iemand, ze leefde een eeuw later dan de gebroeders, maar had een intrigerend leven. Maar voor ik daar nu al te diep op in ga, wilde ik weten, of ze iets met dat kasteel te maken had. Als zij daar was opgegroeid, dan zou ik haar maar wat graag hoofdpersoon maken van een nieuw verhaal. Maar als ik haar biografie lees, héét zij (enn haar vader) wel ‘van Poitiers’, maar hebben ze met de stad weinig van doen. Zij heeft op veel kastelen gewoond, maar, zo lijkt het, niet in dat mooie, driehoekige kasteel dat een eeuw eerder van de hertog van Berry was. Exit Diana.

Als ik eind juni, begin juli mijn volgende verhaal af wil hebben, heb ik nog ruim twee maanden – maar dan zou het inmiddels wel aardig zijn om een onderwerp te hebben om mee aan de slag te kunnen. In vertrouwen zoek en associeer ik verder. Mocht je dit lezen en suggesties hebben: ik houd me aanbevolen!