De achtergrond van het kasteel

Het verhaaltje dat ik deze week schreef, “Het kasteel is te klein” bedacht ik ooit als metafoor voor de situatie in veel automatiseringsafdelingen. Computersystemen die in de loop van de jaren alsmaar uitgebreid en opgelapt zijn, programmeurs en beheerders die hun best doen de boel draaiende te houden, architecten die door de bomen het bos ook niet meer zien,… maar iedereen beseft: dit blijft niet lang goed gaan. Een voor veel automatiseerders herkenbare situatie.

Om de risico’s en de problemen die dat met zich meebrengt aan te kaarten, is het nodig om de situatie zo te beschrijven dat het bij de beslissers, de mensen met het geld, ook gaat leven. Technici hebben dan nogal eens de neiging om technisch verhaal te vertellen met zogenaamd objectieve, onontkenbare feiten. Maar dat komt vaak niet aan. Het kan dan helpen om een verhaal als “Het kasteel is te klein” te vertellen en te eindigen met: “U bent de koning, wij de bouwmeesters. Wat moeten we doen?” Daarmee is het gesprek geopend.

Niet dat met het verhaaltje alle werkelijke problemen zijn geadresseerd. Maar je hebt de aandacht. Het probleem ligt eindelijk op tafel.


in

, , ,

Tags: